Garantija

Fiziskai personai

LVLV.LIVE

 nodrošina izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajaiem garantijas termiņiem un noteikumiem, kas minēti garantijas talonā. Garantijas termiņš  mobilajam telefonam un planšetdatoram ir 24 mēneši, Apple mobilajam telefonam un planšetdatoram -1 gads,  aksesuāriem - 6 vai 12 mēneši. 
Preces garantiju apstiprina garantijas talons un pirkuma čeks, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci.

Prece, kas nomainīta garantijas laikā, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās tekošais garantijas termiņš no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

·         bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,

·         bojājumi, kurus izraisījuši sadzīves faktori ,stihija, ugunsgrēks, ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,

·         bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,

·         bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

·         bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus.

Tehmarket.lv uzņemas garantijas saistības par visu uzņēmuma izplatīto produkciju, atbilstoši LR likumdošanai.

Ja garantijas laikā izstrādājuma bojājumi radušies pircēja vainas dēļ, pircējs apmaksā remontu pēc servisa noteiktajiem izcenojumiem.

14 dienu atgriešana

Preci var atgriezt 14 dienu laikā pēc tās iegādes brīža.Preci atgriezt 14 dienu laikā var, ja tiek izpildīti sekojoši noteikumi:

Pircējs ir privatpersona;   

Prece ir tādā pašā stāvoklī kā to saņēmāt no mums (iepakojums var būt atvērts, bet ja iepakojums ir būtiska preces sastāvdaļa tad tas nedrīkst būt bojāts);  

Prece tika saņemta izmantojot distances līgumu.  

Prece nav lietota vai bojāta

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

http://likumi.lv/doc.php?id=23309

Noteikumi par distances līgumu

http://likumi.lv/doc.php?id=266462